Atrakcje regionu

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach:
 • Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
 • Wrota Podlasia
 • Urząd Gminy w Narewce
 • Urząd Gminy w Białowieży
 • Urząd Gminy w Czeremsze
 • Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach
 • Urząd Gminy w Narwi


  | ATRAKCJE REGIONU | INFORMACJA TURYSTYCZNA | TRASY TURYSTYCZNE | OBIEKTY TURYSTYCZNE | SZLAKI TURYSTYCZNE |

  Region Puszczy Białowieskiej jest idealnym miejscem do wypoczynku dla spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzecie Państwo donajbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek i jej mieszkańców.
  Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło, gdzie w pięknie położonychstawach można złowić "taaką" rybę, a w ich pobliżu pobawić się przy ognisku, czy po prostu pospacerować.
  Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać leśne runo. Doliny rzek Narew iNarewka oferują swoje skarby miłośnikom natury, wędkarzom i ornitologom.
  Niezwykle cenne są walory kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska iukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu.Religie: katolicka i prawosławna, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności regionu. Zachwyca miejscowa architektura, zarówno piękneprawosławne świątynie, jak i drewniane domy ozdobione misternymi rzeŹbieniami.W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne, którychgospodarze serdecznie przyjmują zmęczonych miejskim zgiełkiem turystów. Urocze przydomowe kwietniki zachęcają do spotkań z przyjaciółmi i spędzeniaczasu oddychając upajającym, puszczańskim powietrzem.

  NAJCIEKAWSZE OBIEKTY
  Miasto Hajnówka - "Brama do Puszczy"

  Sobór Św. Trójcy - jeden z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury cerkiewnej POWIĘKSZ
  Muzeum Kultury Białoruskiej - wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów POWIĘKSZ
  Pomnik żubra - odlana z brązu sylwetka żubra naturalnej wielkości,znajduje się na skwerku przy ulicy Aleksego Zina w Hajnówce POWIĘKSZ
  Kolejki leśne - przy przystanku początkowym kolejki wąskotorowejznajduje się miniskansen (6 eksponatów przedstawiających zabytkowy taborkolejowy, obecnie w modernizacji) POWIĘKSZ

  Miasto i Gmina Kleszczele

  Drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach - obecnie cerkiew pomocnicza p.w. Św. Mikołaja, jest pozostałością po świątyni Św. Mikołaja Cudotwórcy, która spłonęła w 1659 r. POWIĘKSZ
  Zabytkowe cerkwie z Kleszczelach i Kośnej POWIĘKSZ
  Murowany kościół katolicki p.w. Św. Zygmunta z 1907 r. - reprezentuje bardzo interesujący przykład XX-wiecznej architektury sakralnej, wystrój wnętrza barokowy; drewniana dzwonnica z ok. 1910 r.
  Rezerwat przyrody "Jelonka" (przy drodze nr 691) - zachodzi tu sukcesja wtórna odtwarzająca ekosystem leśny, również przy drodze znajduje się drewniana wiata i parking
  Galeria Sławomira Smyka - eksponaty przedstawiają nowoczesną rzeźbę w drewnie POWIĘKSZ
  Gmina Białowieża
  Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar Ochrony Ścisłej(najstarsza i najlepiej zachowana część Puszczy Białowieskiej), RezerwatPokazowy Żubrów, Park Pałacowy (typ ogrodu angielskiego z XIX w.), MuzeumPrzyrodniczo-Leśne z wieżą widokową POWIĘKSZ
  Zabudowania carskie (z czerwonej cegły), w tym m.in. Dom Marszałkowski,dawna Stajnia Carska z końca XIX w. (obecnie Dom Wycieczkowy PTTK) oraz bramapałacowa, Dom ŁaŹni i Dom Szoferów (obecnie budynki mieszkalne)
  Park Dyrekcyjny został założony po I wojnie światowej - rosną tu głównierodzime gatunki drzew liściastych, w centrum Parku znajduje się cmentarzwojskowy
  Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, we wnętrzu znajduje siękolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany POWIĘKSZ
  Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie przy ul. Waszkiewicza
  Skansen drewnianego budownictwa wsi podlaskiej - do obejrzenia stare chałupy,prawosławna kapliczka, wiatrak, ule POWIĘKSZ
  Kościół rzymskokatolicki - piękny wystrój kaplicy Św. Huberta zwykorzystaniem korzeni i rogów
  Liczne rezerwaty przyrody m.in.: "Podolany", "KozłoweBorki", "Podcerkwa"
  Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy PuszczyBiałowieskiej": "Żebra Żubra", "Krajobrazy Puszczy","Puszczańskie Drzewa", "Miejsce Mocy" POWIĘKSZ

  Gmina Czyże

  Zabytkowy układ urbanistyczny wsi Czyże, z przełomu XV i XVI wieku
  Zabytkowe budynki mieszkalne i inwentarskie w Czyżach POWIĘKSZ
  Cerkwie w Czyżach, Klejnikach i Kuraszewie POWIĘKSZ
  Kurhany (z IV i V w.) i grodzisko (z XIII w.) we wsi Zbucz

  Gmina Czeremcha

  Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach POWIĘKSZ
  Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa w Czeremsze, a takżebudynki w Czeremsze, przy ul. Lipowej i 1-go Maja
  Miejsce rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa, tzw. Zamczysko (dawny parkdworski)

  Gmina Dubicze Cerkiewne

  Cerkwie w Starym Korninie, Dubiczach Cerkiewnych, Werstoku POWIĘKSZ
  Drewniane wiatraki w Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych POWIĘKSZ
  Drewniany zespół dworski w Jodłówce z 1860 r. POWIĘKSZ
  Kapliczka nad Źródełkiem z cudowną wodą w Starym Korninie POWIĘKSZ
  Rezerwaty przyrody "Starzyna" i "Czechy Orlańskie" POWIĘKSZ
  Zbiornik wodny "Bachmaty" i Ośrodek Wypoczynkowy (możliwośćwynajęcia domku, wypożyczenia sprzętu wodnego lub rowerów) POWIĘKSZ

  Gmina Hajnówka

  Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady)
  Cerkwie w Nowoberezowie i Dubinach oraz kapliczka w Krynoczce POWIĘKSZ
  Obiekty Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej"(kolejka wąskotorowa, ścieżki edukacyjne) POWIĘKSZ
  Liczne rezerwaty przyrody: "Szczekotowo" - największezbiorowisko kurhanów, "Głęboki Kąt" - olsy, łęgi i grądy, świerczynana torfie o charakterze tajgowym POWIĘKSZ

  Gmina Narew

  Drewniane budownictwo sakralne - kościół w Narwi, cerkwie w Narwi, Łosince,Trześciance, Puchłach
  Cmentarze unickie w Narwi i Trześciance
  Ciekawy układ urbanistyczny wsi Narew - miejscowości położonej uzbiegu dawnych szlaków handlowych z Warszawy, Krakowa do Wilna
  Kraina Otwartych Okiennic - wsie: Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie znajdują się drewniane budynki mieszkalne z pięknymi zdobieniami snycerskimi i kolorowymi okiennicami POWIĘKSZ
  Gmina Narewka
  Zbiornik wodny Siemianówka - doskonałe miejsce dla wędkarzy i miłośników ptaków POWIĘKSZ
  Rezerwaty przyrody, m.in. "Gnilec", "Dolina Waliczówki" POWIĘKSZ
  Szlaki turystyczne prowadzące do Hajnówki, Białowieży i Siemianówki POWIĘKSZ
  Cmentarz żydowski w Narewce i protestancki w Masiewie
  Cerkwie w Narewce i Siemianówce POWIĘKSZ
  Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy PuszczyBiałowieskiej" "Pod Dębami" w Świnorojach oraz "Masiewo -Zalew Siemianówka" POWIĘKSZ